ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Μπορείτε να γίνετε οποτεδήποτε τακτικό ή φίλιο μέλος του HUB. Στην πρώτη περίπτωση είναι υποχρεωτική η καταβολή του ετήσιου τέλους εγγραφής, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η εγγραφή γίνεται δωρεάν. Τα φίλια μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες συνδρομών.

Για την πολιτική και τις κατηγορίες συνδρομών ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για να γίνετε τακτικό ή φίλιο μέλος μπορεί να γίνει συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την παρακάτω φόρμα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων!!

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Τακτικό μέλος (καταβολή τέλους εγγραφής)Φίλιο μέλος (δωρεάν εγγραφή)

ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΟ HUB

Οι ποικίλες δραστηριότητες του HUMBOLDT HUB στηρίζονται και στις χορηγίες των υποστηρικτών του. Όσοι επιθυμούν μπορούν να συνδράμουν στις προσπάθειές μας για την εξέλιξη και διάδοση των δράσεων του HUB, αναλαμβάνοντας μια χορηγία σε οικονομικό, υλικό, επικοινωνιακό ή εθελοντικό επίπεδο.

Για την πολιτική και τις κατηγορίες χορηγιών ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για χορηγία μπορεί να γίνει συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την παρακάτω φόρμα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων!!

ΓΙΝΕ ΧΟΡΗΓΟΣ

Q & A

How long are your contracts?

Spark plans are month-to-month or yearly. We make it simple to start — and stop — your service at any time.

Is there a discount for yearly service?

Yes, we offer discounts on up-front long-term commitments however we are always open to negotiations because we want to see you at our academy.

How do I cancel service?

You are not contractually tied to us for any specified period of time. That means you’ve got complete freedom to cancel at any time.

Can I switch plans?

Yes, at any time. When upgrading or downgrading your plan, you will receive either a pro-rated charge or refund, depending on the cost of your new plan.

What is meant by unlimited?

Certain Spark packages do not have resource limits for normal usage You will have a professional helping you in any time you need and whenever you want

Have more questions?

Our support team is available 24/7 and usually responds in well under an hour. Visit our Help & Support Center to contact them.