Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Αποστολή μας στο Hub είναι να δημιουργήσουμε έναν «κόμβο» πολιτισμού και επιστημών, με στόχο την ενεργή συμμετοχή όλων των ηλικιών στις παρεχόμενες δράσεις.

Όποιος επιθυμεί να καλλιεργήσει νέες δεξιότητες ή/και να εμβαθύνει σε υφιστάμενες, να συμμετάσχει σε εθελοντικές δράσεις, προσφέροντας στην κοινωνία με τον δικό του τρόπο, να συμμετέχει σε ανοιχτές συζητήσεις και σε ομιλίες για επίκαιρα θέματα του πολιτισμού και επιστήμης, τότε το Humboldt Hub είναι το κατάλληλο για εκείνον μέρος.

Σκοπός μας είναι οι καθηγητές του Hub, να μοιράζονται με τα μέλη μας, το πάθος, το μεράκι και την αγάπη τους για τον πολιτισμό και την επιστήμη σε όλες τους τις εκφάνσεις. Κάθε μήνα γίνονται ομιλίες, συναυλίες και μουσικά events, καθώς και σεμινάρια σε διάφορα πεδία τέχνης και επιστήμης!

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΚΕ.Π.Π.Ε.Κ)

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΈΔΡΑ

 1. Ιδρύεται […] αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, διεπόμενη από τα άρθρα 741 επ Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία «Ελληνογερμανικό Κέντρο Πολιτισμού, Παιδείας, Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΚΕ.Π.Π.Ε.Κ)» και με διακριτικό τίτλο «Ακαδημία Humboldt» (στα γερμανικά «Humboldt Akademie» και στα αγγλικά «Humboldt Academy»). Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας στο εξωτερικό, η επωνυμία της εταιρείας θα μεταφράζεται αντίστοιχα στα αγγλικά και στα γερμανικά.
 2. Η εταιρία έχει την έδρα της στον Δήμο […]. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκατάστημα ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη στην Ελλάδα η στο εξωτερικό, με απόφαση των εταίρων, αν τούτο κριθεί απαραίτητο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας, χωρίς να απαιτείται για το λόγο αυτό τροποποίηση του καταστατικού.
 3. Η εταιρία διαθέτει μία σφραγίδα με την επωνυμία της εταιρίας όπου απεικονίζεται το λογότυπό της, καθώς και η διεύθυνση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοποί της εταιρίας θα είναι:

 • Η ανάπτυξη συνεργειών και δεσμών, η διάδοση του πνεύματος συνεργασίας, η καλλιέργεια και υλοποίηση κάθε είδους δράσεων που αφορούν και σχετίζονται α) με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, ιδίως με τις νομικές, οικονομικές και πολιτικές επιστήμες, αλλά και με την ιστορία, τη θεολογία, τη φιλοσοφία, καθώς επίσης και τις μουσικές επιστήμες σε όλες τις εκφάνσεις της, β) με τις επιστήμες και τις εναλλακτικές θεραπείες και μεθόδους που υπό στενή ή ευρεία έννοια εντάσσονται στον χώρο της Υγείας και σχετίζονται με την ευεξία του ανθρώπινου οργανισμού. Η καλλιέργεια των ανωτέρω σκοπών αφορούν σε όλο το φάσμα επίδρασης των εν λόγω επιστημών στην κοινωνική πραγματικότητα, όπως λ.χ. στην εκπαίδευση (τυπική και άτυπη / αδιαβάθμιτη), στην έρευνα, στην επιστήμη, στις εργασιακές σχέσεις, στην επιχειρηματικότητα, στην καινοτομία κ.λπ., εντός και εκτός Ελλάδος (με έμφαση την καλλιέργεια αυτών σε επίπεδο ελληνογερμανικών σχέσεων).
 • Η γενικότερη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην ολική υποστήριξη της φυσιολογίας του ανθρώπου. Μέριμνα, φροντίδα και υποστήριξη με βάση το σύνολο της ανθρώπινης ύπαρξης σε επίπεδο μορίων, κυττάρων, ιστών οργάνων και συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού. Ολότητα και σύνθεση του ανθρώπινου σώματος και του ανθρώπινου εγκεφάλου, με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και πληροφορίες των νεύρο/επιστημών και των βιολογικών πεπραγμένων που συνεχώς εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς.
 • Η διάδοση και η εκπαίδευση συγκεκριμένων εναλλακτικών / συμπληρωματικών μεθόδων φροντίδας και υποστήριξης της φυσιολογίας του ανθρώπου. Η διαχείριση και η διδασκαλία των αρχαίων Ελληνικών κειμένων και πραγματειών λ.χ. του Ιπποκράτη, του Γαληνού και άλλων Ιατρών της αρχαιότητας, δοσμένες με χρήσιμο, υλοποιήσιμο και ωφέλιμο τρόπο στη σύγχρονη κοινωνία, καθώς επίσης η καλλιέργεια και η μετάδοση σε τέχνες και δεξιότητες από τρίτες χώρες (Ινδία, Κίνα, Ιαπωνία, Ταϊλάνδη κ.λπ.).
 • Η στενή δικτύωση με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδος και άλλων χωρών εντός και εκτός ΕΕ, οι οποίοι θεραπεύουν τις ίδιες επιστήμες και τους ίδιους σκοπούς με την παρούσα εταιρεία. Προτεραιότητα θα δοθεί στην καλλιέργεια των ανωτέρω δράσεων με γερμανικούς/ελληνογερμανικούς φορείς.
 • Η οργάνωση εκπαιδευτικών / ερευνητικών δράσεων (σεμινάρια, ημερίδες κ.λπ.) με οργανισμούς και φορείς (πιστοποιημένους ή μη) κάθε είδους εντός και εκτός ΕΕ.
 • Η ενημέρωση και επιμόρφωση σε ζητήματα οργάνωσης / καινοτομίας των επιχειρήσεων, αλλά και στη διάδοση αυτών με την προαγωγή και την ενίσχυση της δια βίου μάθησης φυσικών προσώπων και εκπροσώπων νομικών προσώπων.
 • Η εκπαιδευτική / επαγγελματική κατάρτιση ιδίως φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών), νέων επιστημόνων, επαγγελματιών, εργαζομένων, μέσω της εθνικής και διασυνοριακής συνεργασίας με φορείς άλλων χωρών εντός και εκτός ΕΕ.
 • Η εκπαιδευτική / επαγγελματική κατάρτιση μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας και Γερμανίας, για την προσαρμογή στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και στην αγορά εργασίας.
 • Η ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και κοινωνικών θέσεων με κάθε πρόσφορο τρόπο για τη βέλτιστη προσαρμογή της χώρας στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται τα τελευταία έτη της κρίσης.
 • Η ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτικού φορέα για κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης (ΚΔΒΜ 1-2, Ι.Ι.Ε.Κ, Κολλέγιο κ.λπ.), σε συνεργασία με Πανεπιστημιακούς Φορείς του εξωτερικού, στα πλαίσια των καταστατικών στόχων, βάσει της κάθε φορά ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές.
 • Η προώθηση των ως άνω εκπαιδευτικών, επιστημονικών, ερευνητικών και εν γένει δράσεων και ενδιαφερόντων των μελών της εταιρείας στα αντίστοιχα γνωστικά και επιστημονικά πεδία που υπηρετούν οι σκοποί της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3: ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται:

 • Να συνεργάζεται με την ελληνική και τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα για την πραγματοποίηση των εταιρικών σκοπών.
 • Να επικοινωνεί και να συνεργάζεται µε εκπαιδευτικές, επιστημονικές, επαγγελματικές ενώσεις, με κρατικούς φορείς κάθε είδους (όπως ιδίως την Βουλή των Ελλήνων, τα κάθε είδους Υπουργεία και Ανεξάρτητες Αρχές κ.λπ.) και συναφείς οργανώσεις εσωτερικού και του εξωτερικού, µε σκοπό την εκπλήρωση των εταιρικών στόχων.
 • Να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στην αξιοποίηση προγραμμάτων ή κονδυλίων για έργα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας από την Ελλάδα, φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από κάθε άλλο ευρωπαϊκό ή διεθνή οργανισμό, όπως όλως ενδεικτικώς ΕΣΠΑ κ.λπ.
 • Να εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια, περιοδικά, συγγράμματα, βιβλία, έντυπα και να προβαίνει σε κάθε είδους δημοσίευση που συνδέεται και υπηρετεί τον εταιρικό σκοπό.
 • Να διοργανώνει τοπικά, πανελλήνια, ευρωπαϊκά και παγκόσμια συμπόσια, συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, ομιλίες, ημερίδες/διημερίδες, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις (events) και συζητήσεις, καθώς επίσης να συμμετάσχει σε αντίστοιχες εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Να προβαίνει στην ενοικίαση ή/και στην αγορά κατάλληλων χώρων στέγασης των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης και να πράττει ό,τι άλλο είναι αναγκαίο για την ορθή λειτουργία των φορέων αυτών (εκπαίδευσης και κατάρτισης).
 • Να ιδρύει και να λειτουργεί Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Ιδιωτικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Σ.Ε.Κ.), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ 1), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ. 2), Κέντρα Ξένων Γλωσσών, καθώς και να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες που λειτουργούν τα ανωτέρω (Ι.Ι.Ε.Κ., Ι.Σ.Ε.Κ., Κε.Δι.Βι.Μ 1, Κε.Δι.Βι.Μ. 2, Κέντρα Ξένων Γλωσσών).
 • Να ιδρύει και να λειτουργεί Κολλέγια που αποτελούν παρόχους υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου 3696/2008, όπως ισχύει, των σχετικών εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή αυτού, καθώς και όποιας τυχόν μελλοντικής τροποποίησής του.
 • Να συμπράττει με αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (δημόσιας ή/και ιδιωτικά), ιδίως με τη νομική μορφή της συμφωνίας πιστοποίησης (validation) ή της συνεργασίας δικαιόχρησης (franchising).
 • Να συνάπτει συμφωνίες και συνεργασίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, να διαμεσολαβεί για την παροχή πληροφοριών σε σπουδαστές που επιθυμούν να φοιτήσουν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, να προετοιμάζει την ένταξή τους σε αυτά, να προβαίνει σε ανταλλαγές εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τα Πανεπιστήμια αυτά και να συμμετέχει στην υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων με τα Πανεπιστήμια αυτά.
 • Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε (ημεδαπό ή αλλοδαπό) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς επίσης να προβαίνει σε κάθε νόμιμη πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού της

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη. Η λύση της εταιρείας θα επέλθει μετά από εισήγηση οποιουδήποτε εταίρου και κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Γ.Σ. των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού οι εταίροι συμφωνούν να εισφέρουν στην εταιρεία τις κατωτέρω εισφορές: […]

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ / ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

 1. Η περιουσία της εταιρίας αποτελείται από: α) την εγγραφή και τις συνδρομές των μελών (που δύνανται να συνδέονται με δράσεις της εταιρείας), β) χορηγίες, εισφορές σε είδος και δωρεές των εταίρων, των μελών, των επίτιμων μελών, τρίτων φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων, ιδιωτικών και δημόσιων φορέων Ο.Τ.Α., διεθνών οργανώσεων, ενώσεων και οργανισμών, γ) έσοδα από εκδηλώσεις και δραστηριότητες συναφείς με τον σκοπό της, δ) συμμετοχή σε ερευνητικά και άλλα επιδοτούμενα ή μη Διεθνή, Ευρωπαϊκά ή Εθνικά προγράμματα ή εν γένει δράσεις που περιλαμβάνουν ή απαιτούν τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων και μελετών, ε) από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που συνδέεται με τον σκοπό της εταιρείας.
 2. Σε καμία περίπτωση απερχόμενοι εταίροι δύνανται ή δικαιούνται να λάβουν οποιοδήποτε ποσό εκ της εταιρικής περιουσίας, εκτός αν προβλέπεται από το νόμο και υπάρχει ομόφωνη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.
 3. Η κατάρτιση συμβάσεων σχέσεων απασχόλησης, καθώς και παροχής υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα και εταιρίες, ιδρύματα ή άλλους οργανισμούς, είναι δυνατή ύστερα από σχετική απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων.
 4. Η εταιρία δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει όμως τη δυνατότητα να μετατραπεί μελλοντικά σε οποιοδήποτε εταιρικό σχήμα, βάσει των σχετικών διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.
 5. Διανομή κερδών στους ιδρυτές και τους εταίρους κατά τη λειτουργία της εταιρίας δεν επιτρέπεται. Τα τυχόν προκύπτοντα οικονομικά πλεονάσματα θα διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς της εταιρίας. Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, αφού εξοφληθούν οι υποχρεώσεις της προς τρίτους οι εταίροι θα αναλάβουν το ποσό της εισφοράς τους. Οποιοδήποτε ποσό απομείνει μετά την εκκαθάριση δίδεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων σε νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

 1. Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται η […], η οποία θα εκπροσωπεί την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρχής, δικαστικά και εξώδικα. Οι πράξεις του διαχειριστή και εκπροσώπου της εταιρείας που ενεργούνται υπό την εταιρική επωνυμία και για λογαριασμό της εταιρείας, τη δεσμεύουν, εφόσον ευρίσκονται εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό.
 2. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του διαχειριστή να ασκήσει τα καθήκοντά του, αυτός αναπληρώνεται από την εταίρο […].
 3. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση κολλήματος, δικαιούται να εξουσιοδοτήσει άλλον εταίρο για την διενέργεια συγκεκριμένων διαχειριστικών ή εκπροσωπευτικών πράξεων. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και δίδεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαχειριστή – εκπροσώπου από αρμόδια αρχή.

ΑΡΘΡΟ 8: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 1. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στις εταιρικές υποθέσεις, πέραν της τρέχουσας διαχείρισης, απαιτείται ομοφωνία των εταίρων, οι οποίοι αποφασίζουν σε συνέλευση που συγκαταλέγεται στην έδρα της εταιρείας μετά από πρόσκληση του διαχειριστή.
 2. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τη συνέλευση εντός 10 εργάσιμων ημερών εάν το ζητήσει οποιοσδήποτε άλλος εταίρος. Η πρόσκληση για την συνέλευση είναι έγγραφη και δύναται να κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. e-mail) στους εταίρους πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνέλευση και να καθορίζει και τα προς συζήτηση θέματα.

ΑΡΘΡΟ 9: ΜΕΛΗ

 1. Για την επίτευξη των σκοπών της και την καλύτερη λειτουργία της η εταιρεία δύναται να εγγράφει «τακτικά μέλη», «επίτιμα μέλη» και «φίλια μέλη» με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων. Τα μέλη που θα εντάσσονται στην εταιρία, δύνανται να είναι τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα με ενασχόληση σε θέματα που σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρίας, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 2 του παρόντος. Τα μέλη, εκτός από τη συνδρομή, δύνανται να εισφέρουν στην εταιρία και τις υπηρεσίες τους, εφόσον το επιθυμούν. Ρητή προϋπόθεση για την εγγραφή μελών αποτελεί η αποδοχή των όρων του παρόντος Καταστατικού.
 2. Τα μέλη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και φίλια:
 • Ως «τακτικά μέλη» εντάσσονται τα φυσικά πρόσωπα ή οι εκάστοτε εκπρόσωποι των νομικών προσώπων, μετά από πρόταση ενός εκ των ιδρυτικών εταίρων και κατόπιν ομόφωνης απόφασης αποδοχής τους από τη Γ.Σ. των εταίρων. Τα τακτικά μέλη έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. των εταίρων, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία και τις λοιπές δράσεις της εταιρείας, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου (για κανένα ζήτημα). Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν (εφάπαξ) τέλος εγγραφής και ετήσια συνδρομή.
 • Ως «επίτιμα μέλη» μπορούν να ανακηρυχθούν εκείνοι που ευεργέτησαν ή παρείχαν σημαντική βοήθεια στην εταιρεία προς την κατεύθυνση της ευόδωσης των σκοπών της ή εκείνοι που παρέχουν εθελοντικά οποιαδήποτε υπηρεσία ή εργασία στην εταιρεία για την προώθηση των σκοπών, μετά από πρόταση ενός εκ των ιδρυτικών εταίρων και κατόπιν ύπαρξης ομόφωνης απόφασης αποδοχής τους από τη Γ.Σ. των εταίρων. Επίτιμα μέλη μπορούν επίσης να ανακηρυχθούν μέλη εγνωσμένου κύρους στην Ελλάδα ή διεθνώς. Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλλουν ούτε τέλος εγγραφής, ούτε ετήσια συνδρομή.
 • Ως «φίλια μέλη» εντάσσονται μόνο φυσικά πρόσωπα, κατόπιν απλής αίτησής τους προς την εταιρεία, που συνοδεύεται από αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας, και ομόφωνης απόφασης αποδοχής τους από τη Γ.Σ. των εταίρων. Τα φίλια μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γ.Σ. των εταίρων, δεν καταβάλλουν τέλος εγγραφής, ενώ καταβάλλουν μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξάμηνες ή ετήσιες συνδρομές, ανάλογα με την επιθυμία τους για συμμετοχή στις δράσεις και στα προγράμματα της εταιρείας.
 1. Τα μέλη κάθε κατηγορίας δύνανται να συμμετάσχουν σε επιστημονικές επιτροπές και σε ομάδες εργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος.
 2. Το ύψος του εφάπαξ τέλους εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής, για τα «τακτικά μέλη», καθώς και της εκάστοτε (μηνιαίας, τριμηνιαίας, εξαμηνιαίας, ετήσιας κ.λπ.) συνδρομής για τα «φίλια μέλη» καθορίζεται από τη Γ.Σ. των εταίρων.
 3. Η πληρωμή του τέλους εγγραφής και των συνδρομών των «τακτικών» και των «φίλιων μελών» γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας με κάθε προς τούτο πρόσφορο μέσο πληρωμής (πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα, ηλεκτρονική πληρωμή μέσω web-banking κ.λπ.), προκειμένου να αποδεικνύεται η κατάθεση των σχετικών χρηματικών ποσών.
 4. Η διαγραφή μέλους, λ.χ. εξαιτίας της μη καταβολής συνδρομών, λαμβάνει χώρα με πρόταση ενός εκ των εταίρων και ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων.

 ΑΡΘΡΟ 10: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Μετά από ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων δύναται να θεσπισθεί Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει ως σκοπό την επιστημονική υποστήριξη και τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
 2. Ως πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου ορίζεται αποκλειστικά Καθηγητής Ελληνικού ή Αλλοδαπού Πανεπιστήμιου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η βαθμίδα στην οποία αυτός βρίσκεται. Ως προς τα λοιπά μέλη (αριθμός, σύνθεση κ.λπ.) και την ειδικότερη λειτουργία του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου αποφασίζει με σχετική απόφαση η Γ.Σ. των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 11: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ & ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι στόχοι της εταιρείας υλοποιούνται από επιστημονικές επιτροπές και ομάδες εργασίας, η σύσταση και οι επί μέρους λεπτομέρειες των οποίων (αρμοδιότητες, αριθμός συμμετεχόντων, πρόσωπα κ.λπ.), ορίζονται για κάθε επιστημονική επιτροπή και κάθε ομάδα εργασίας με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 12: ΒΙΒΛΙΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τηρεί εκτός από τα προβλεπόμενα φορολογικά βιβλία και βιβλία πρακτικών της Γ.Σ. των εταίρων, καθώς και βιβλίο εταίρων και μελών.

ΑΡΘΡΟ 13: ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 1. Η εταιρεία λύεται μόνο ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων, τακτικής ή έκτακτης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν.
 2. Η εταιρεία σε περίπτωση λύσης τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

 1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης συντάσσεται ισολογισμός της εταιρείας, ο οποίος εγκρίνεται από τη Γ.Σ. των εταίρων.
 2. Κάθε εταιρική χρήση είναι ετήσια, με έναρξη την 1η Ιανουαρίου και λήξη 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΑΡΘΡΟ 15: ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ / ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

 1. Σε περίπτωση που εταίρος τεθεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων, εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον δύο.
 2. Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος αποβιώσει, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων, καθώς και των κληρονόμων του αποβιώσαντος εταίρου. Κάθε εταίρος έχει όμως το δικαίωμα στην περίπτωση αυτή να ζητήσει την έξοδό του από την εταιρεία, η οποία υποχρεούται να του καταβάλει την αξία της εταιρικής του μερίδας. Το ως άνω δικαίωμα εξόδου πρέπει να ασκηθεί με δήλωση του εταίρου που θα κοινοποιηθεί στην εταιρεία και στους υπολοίπους συνεταίρους (και τους κληρονόμους του αποβιώσαντος συνεταίρου) εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία του θανάτου του εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 16: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται με το παρόν καταστατικό, θα ρυθμίζεται με σχετική απόφαση/πράξη των εταίρων, εφόσον τούτο επιτρέπεται από τον νόμο.
 2. Το παρόν καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων. Κάθε τροποποίηση ακολουθεί τις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή σχετίζεται με τον παρόν Καταστατικό, επιλύεται από τα μέρη με προσφυγή τους στη διαιτησία του Οργανισμού Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητήριου (ΟΔΔΕΕ).
 2. Η γλώσσα διεξαγωγής της διαιτησίας θα είναι η ελληνική και ο τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας η Αθήνα (Ελλάδα).