Οι υπηρεσίες τεχνολογίας και επικοινωνιών έχουν μεταβάλει ριζικά την παροχή υπηρεσιών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της υγείας. Η 4η βιομηχανική επανάσταση (Industry 4.0) εισάγει νέες δυνατότητες αλλά και προκλήσεις στις παροχή υπηρεσιών υγείας (Health 4.0). Για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαία η σχετικά κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας, ώστε να μπορούν προσαρμοστούν σε νέα ψηφιακά δεδομένα και να αντιμετωπιστεί ο ψηφιακός αναλφαβητισμός – digital health literacy).

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης στοχεύει να παρέχει στον επαγγελματία υγείας, όλα τα βασικά εφόδια για την παροχή σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών υγείας με έμφαση στην τηλεϊατρική, ώστε να μπορέσει να επεκτείνει την εξ αποστάσεως επαγγελματική δραστηριότητα. Περιλαμβάνει τηλεκατάρτιση αλλά και διαφάνειες.

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Εισαγωγή – ορισμοί (Ψηφιακή Υγεία, Τηλεϊατρική, Health 4.0).
 • Ιστορική αναδρομή.
 • Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής (Telemedicine, Telehealth, Telecare, Telemonitoring, mobile health, Internet of Things-IoT,5G).
 • Κλινικά πρωτόκολλα και τηλεϊατρική.
 • Τηλεϊατρική ανά ειδικότητα (Ψυχιατρική, Καρδιολογία, Παθολογία, Πνευμονολογία, Καρδιολογία, Δερματολογία, Ακτινολογία, Νευρολογία, Επείγουσα Ιατρική , Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Τηλεϊατρική, Γενική Ιατρική, Οφθαλμολογία).
 • Ιατρική Κρίσεων και Τηλεϊατρική (Case study : COVID19).
 • Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (EΔΙΤ) του ΕΣΥ.
 • Εμπορικές πλατφόρμες τηλεϊατρικής στην Ελλάδα.
 • Ασθενείς και τηλεϊατρική.
 • Case studies τηλεϊατρικής στην Ελλάδα.
 • Νομικό και Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ψηφιακής Υγείας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Γεώργιος Ε. Δαφούλας, MD, ΜΒΑ in HSM, PhDc, Επιστημονικός συνεργάτης ΕΛΚΕ Τμήματος Iατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ο Γεώργιος E. Δαφούλας διετέλεσε ειδικευόμενος Εσωτερικής Παθολογίας στην ΑΠΠΚ του Τμήματος Ιατρικής ΕΚΠΑ, με τρίμηνη μετεκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη (Queen Elisabeth University Hospital, Birmingham, Bρετανίας). Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, με Master of Business Administration (MBA) in Health Services Management (HSM) του Nottingham Trent University και υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα διατριβής την αξιολόγηση ιατρικής τεχνολογίας. Έχει εργαστεί ως κλινικός συντονιστής σε μεγάλης κλίμακας πολυκεντρικές κλινικές μελέτες ευρωπαϊκών προγραμμάτων ηλεκτρονικής υγείας (Renewing Health, United4Health, Smartcare, ΑCTIVAGE, GATEKEEPER) καθώς και σε έρευνες ανάλυσης big data ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων και ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Έχει μετεκπαιδευτεί στο Πανεπιστήμιο του Birmingham, Βρετανίας και στο CSAIL του MIT, Βοστώνη, HΠΑ σε κλινικές εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας και έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης ΕΛΚΕ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε πολυκεντρικές κλινικές μελέτες ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Feel4Diabetes, Manage Care) για την πρόληψη και θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη. Συμμετέχει ως εισηγητής σε μαθήματα Τηλεϊατρικής και Ψηφιακής Υγείας σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΘ και του ΕΚΠΑ και σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης.