Η διαμεσολάβηση με χρήση νέων τεχνολογιών αποτελεί εδώ και μερικά χρόνια σύγχρονη τάση στον τομέα της Δικαιοσύνης σε σχέση με την επίλυση διαφορών με εξωδικαστικό τρόπο, πέραν της κλασσικής δικαστηριακής οδού.

Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης εισήχθη στο ελληνικό δίκαιο με τον Ν. 3898/2010, μεταρρυθμίστηκε και προβλέφθηκε υποχρεωτικά σε ορισμένες κατηγορίες διαφορών με τον Ν. 4512/2018 (πλέον ως ανεξάρτητο νομοθέτημα στον Ν. 4640/2019), με σκοπό την επίλυση διαφορών προτού ακολουθηθεί η δικαστική οδός. Η χρήση εργαλείων τεχνολογίας όχι απλά διευκολύνει την πρόσβαση στον θεσμό, αλλά δημιουργεί νέες ταχύτητες και ευκολίες ως προς την επίλυση διαφορών.

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης στοχεύει να παρέχει στον ενδιαφερόμενο Νομικό ή οικείου κλάδου επιστήμονα ή Διαμεσολαβητή, βασικές γνώσεις και πληροφορίες για την διαμεσολάβηση με χρήση νέων τεχνολογιών, ώστε να μπορέσει να επεκτείνει την εξ αποστάσεως επαγγελματική δραστηριότητα. Περιλαμβάνει τηλεκατάρτιση αλλά και διαφάνειες.

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • Εισαγωγή – ορισμοί (Διαμεσολάβηση και Νέες Τεχνολογίες)
  • Ιστορική αναδρομή
  • Διαφορές που υπάγονται σε διαμεσολάβηση
  • Επισκόπηση διαδικασίας διαμεσολάβησης
  • Η χρήση της πληροφορικής στον τομέα της διαμεσολάβησης
  • Ηλεκτρονικά εργαλεία για την διενέργεια διαμεσολάβησης
  • Νομικά Αποτελέσματα Διαμεσολάβησης